seminaro Individualios mokinio pažangos stebėjimas iliustracija

Seminaras

Individualios mokinio pažangos stebėjimas

Anotacija

Programa pateikia mokytojams žinių, kaip stebėti individualią vaikų pažangą ir, remiantis gautais duomenimis, įgalina ugdymo procesą pritaikyti kiekvienam mokiniui pagal jo galimybes ir poreikius. Suteikia galimybę į vaiko ugdymą efektyviai įtraukti tėvus, pateikiant jiems tikslią ir suprantamą informaciją apie vaiko gebėjimus.

Programos tikslas

Suteikti pradinių klasių mokytojams individualios mokinio pažangos registravimo ir stebėjimo įrankį, bei supažindinti kaip juo naudotis.

Programos uždaviniai

Supažindinti mokytojus su šiuolaikinių informacinių technologijų galimybėmis, leidžiančiomis registruoti, stebėti individualius mokinio gebėjimus ir surinktą informaciją pateikti tėvams.

Tikslinė grupė
Pradinio ugdymo mokytojai
Trukmė
6 valandos
Rengėjas
Dalia Stanienė, Mažeikių Kalnėnų progimnazijos vyr. mokytoja tel. +370 679 84331
Techninės priemonės
Multimedijos įranga; Kiekvienam dalyviui bus reikalingas kompiuteris su interneto prieiga; Dalyviai turi turėti Google pašto paskyras (@gmail.com), arba mokykloje, kurioje jie dirba, įdiegta G-Suite For Education paslauga.