Teminių planų tvarkaraštis

Palengvins mokytojui ugdymo proceso planavimą ir trumpalaikių teminių planų kūrimą.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Skaičiuoklė sukurta siekiant kelių tikslų:

 • suskaičiuoti tikslų realių pamokų skaičių mokslo metuose, eliminuojant moksleivių atostogas bei kultūrines-pažintines dienas, remiantis įrašytais mokslo metų, laisvadienių ir pamokų tvarkaraščio duomenimis;
 • sukurti trumpalaikio teminio plano dokumentą, pagal pateiktą dalyko temų sąrašą, ir išsaugoti jį Google diske vėlesniam išspausdinimui ar nusiuntimui mokyklos vadovams;
 • Google paskyros kalendoriuje sukurti atskirą dalyko kalendorių, remiantis dalyko temų sąrašo ir pamokų tvarkaraščio duomenimis, kuriame būtų surašytos visų mokslo metų pamokos su atitinkamomis temomis ir papildoma naudinga informacija (pamokos uždavinys, dalijamoji medžiaga, nuoroda į paruoštas skaidres ar youtube vaizdo įrašą ir pan.);
 • suteikti galimybę laisvai pridėti, koreguoti ar panaikinti dalyko (klasės) pamokų temas kalendoriuje.

Pažiūrėkime į tai paprastai, kasdieniškai. Jeigu jau vistiek darote trumpalaikius teminius planus, siunčiate juos mokyklos vadovams patvirtinimui, kodėl, tuo pačiu, nepasidaryti sau visų pamokų su atitinkamomis temomis kalendorių, kad ruošiantis pamokai, nereikėtų ieškoti popierinio plano, o informacija apie būsimą pamoką būtų visada šalia - išmaniąjame įrenginyje. Maža to, prie pamokos kalendoriaus įraše galima pridėti aibę informacijos. Tai gali būti įvairūs tekstiniai įrašai, kaip pvz., pamokos uždavinys ar pamokos planas, nuorodos į konkrečiai pamokai skirtas vaizdines priemones (pristatymo skaidres) ar papildomą, dalijamą medžiagą ir, be abejo, nuorodos į internetinius resursus (youtube filmukus, edukos vadovėlių ar mokytojų knygų puslapius, žaidimus, užduotėles ir t.t.)

Kurti kopiją

Bus sukurta skaičiuoklės kopija jūsų Google diske. Dar vyksta šios skaičiuoklės bandymai. Klausimus ir pastabas siųskite paštu erikas.stanys@iktmokyklai.lt