Individualios pažangos stebėjimo skaičiuoklė

Mokinių gebėjimų fiksavimo ir jų pažangos stebėjimo įrankis. Nors skaičiuoklė skirta pradinių klasių mokytojams, ją gali naudoti visi mokytojai, kuriems yra svarbu stebėti konkrečius savo mokinių gebėjimus.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Mokinių vertinimas ir jo rezultatų skaičiavimas bei vertinimo teksto formavimas paremtas kriterinio vertinimo matrica, kitaip vadinama „rubric“. Naudojantis kriterinio vertinimo matricos principu, galima objektyviai įvertinti bet kokią mokinio veiklą.

Kiekvienos užduoties, kurią mokytojas pateikia mokiniams formaliam vertinimui, tikslas - patikrinti mokinių tam tikro gebėjimo lygį. Tačiau, dažniausiai mokytojai fiksuoja tik galutinį atsiskaitomojo darbo rezultatą, pvz., iš 20 balų Petriukas surinko 16, tai yra 80%, taigi į „juodosios buhalterijos“ sąsiuvinuką Petriukui įrašome 8. Tiems, kas yra pasiruošęs už tokį vertinimą mokytoją smerkti, pasiūlytume patiems pamėginti išblusinėti atsiskaitomojo darbo tikrinamus gebėjimus, ištaisyti mokinio darbą, gautais rezultatais remiantis, suformuoti žodinį vertinimą ir įrašyti jį į el. dienyną. Beje, tai reikėtų atlikti 30 kartų, kiekvienam mokiniui atskirai. Galiausiai, paskaičiuokite, kiek laiko užtrukote ir už kiek laiko, skirto darbų taisymui, jums sumokama. 

Šios skaičiuoklės paskirtis sutrumpinti testų vertinimo ir rezultatų fiksavimo laiką iki minimumo. Pavyzdžiui, jūsų mokiniai atliko ir jau ištaisėte pradinių klasių vadovėlių leidėjų paruoštą testą, kuriame jau nurodyta kiek balų (taškų, riešutėlių, pupų ir pan.) skirta kiekvienai užduočiai. Jei pageidaujate gauti pilnavertį žodinį vertinimą kiekvienam mokiniui ir vėliau turėti išsamią informaciją apie mokinių gebėjimus mokslo metų eigoje, turite nuspręsti kokį gebėjimą tikrina kiekviena testo užduotis ir surašyti gebėjimų aprašus (vertinimo formuluotes pagal gebėjimo lygį). Tuomet telieka tik surašyti mokinių rezultatus į testo kortelę ir nuspausti mygtuką „Rezultatai“. Pagal tai, kiek mokinys surinko taškų užduotyje ir kokį gebėjimą tikrino užduotis, į žodinio vertinimo tekstą įtraukiama atitinkama gebėjimo formuluotė. Taip suformuojamas išsamus žodinio vertinimo komentaras, kurį keliais mygtukų paspaudimais galima perkopijuoti į el. dienyno ideografinio vertinimo laukelį.

Susikurti kopiją

Naujausia versija platinama buvusiems ir būsimiems seminaro dalyviams, kiti galite išbandyti senąją skaičiuoklės versiją