Teminių planų tvarkaraštis

Teminių planų tvarkaraštis iliustracija

Teminių planų tvarkaraštis - tai specializuota Google skaičiuoklė, skirta mokytojui palengvinti ugdymo proceso planavimą ir trumpalaikių teminių planų kūrimą.

Ji sukurta siekiant kelių tikslų:

  • suskaičiuoti tikslų realių pamokų skaičių mokslo metuose, eliminuojant moksleivių atostogas bei kultūrines-pažintines dienas, remiantis įrašytais mokslo metų, laisvadienių ir pamokų tvarkaraščio duomenimis;
  • sukurti trumpalaikio teminio plano dokumentą, pagal pateiktą dalyko temų sąrašą, ir išsaugoti jį Google diske vėlesniam išspausdinimui ar nusiuntimui mokyklos vadovams;
  • Google paskyros kalendoriuje sukurti atskirą dalyko kalendorių, remiantis dalyko temų sąrašo ir pamokų tvarkaraščio duomenimis, kuriame būtų surašytos visų mokslo metų pamokos su atitinkamomis temomis ir papildoma naudinga informacija (pamokos uždavinys, dalijamoji medžiaga, nuoroda į paruoštas skaidres ar youtube vaizdo įrašą ir pan.);
  • suteikti galimybę laisvai pridėti, koreguoti ar panaikinti dalyko (klasės) pamokų temas kalendoriuje.

Pradėsiu nuo nuostabios citatos iš ikimokyklinis.lt puslapio: „Nuolat girdimi pedagogų svarstymai, neva planavimas atima per daug pedagogo laiko, kurį būtų galima skirti veiklai su vaikais, todėl to daryti neverta, sukelia nuogąstavimus: ar neplinta formalus planavimas, kuris trukdo siekti ugdymo kokybės?“

Deja, puslapyje nepaminėta kas šios citatos autorius. Greičiausiai, koks nors ministerijos, švietimo skyriaus klerkas (klerkė) ar mokyklos direktorius. Galima citatos autorių pradžiuginti: formalus planavimas nebeplinta - jis jau išplito ir giliai įsišaknijo. Nesiruošiu gilintis į priežastis, tai ne šio įrašo tema. Postringauti apie ugdymo proceso planavimo svarbą ir būtinybę taip pat nėra prasmės, nes apie tai prirašyta labai daug gražių ir protingų žodžių. Pažiūrėkime į tai paprastai, kasdieniškai. Jeigu jau vistiek darote trumpalaikius teminius planus, siunčiate juos mokyklos vadovams patvirtinimui, kodėl, tuo pačiu, nepasidaryti sau visų pamokų su atitinkamomis temomis kalendorių, kad ruošiantis pamokai, nereikėtų ieškoti popierinio plano, o informacija apie būsimą pamoką būtų visada šalia - išmaniąjame įrenginyje. Maža to, prie pamokos kalendoriaus įraše galima pridėti aibę informacijos. Tai gali būti įvairūs tekstiniai įrašai, kaip pvz., pamokos uždavinys ar pamokos planas, nuorodos į konkrečiai pamokai skirtas vaizdines priemones (pristatymo skaidres) ar papildomą, dalijamą medžiagą ir, be abejo, nuorodos į internetinius resursus (youtube filmukus, edukos vadovėlių ar mokytojų knygų puslapius, žaidimus, užduotėles ir t.t.). Kaip gauti skaičiuoklę, bus parašyta teksto pabaigoje. Taigi, jei norite išbandyti naują savo darbinės veiklos planavimo būdą, prašome toliau.

1 žingsnis. Surašyti mokslo metų datas ir pamokų laikus

Skaičiuoklės kortelė „informacija“. Čia pteikta informacija naudotina kaip pavyzdys edukaciniais tikslais.

Pirmiausia, norint sudėlioti pamokas kalendoriuje, reikia žinoti kiek trunka mokslo metai. Kortelėje „informacija“ surašomos mokslo metų periodų pradžios ir pabaigos datos. Taip pat, surašomi pamokų laikai: pamokos numeris, pradžios laikas ir pabaigos laikas. Pamokų laikus reikia įrašyti 24 valandų formatu: „hh:mm“, pvz., 09:45. Toliau, reikia sukurti savo teminių planų šabloną. Meniu punkte „Teminiai planai“ nuspaudus „Atstatyti teminių planų šabloną“, bus sukurtas pradinis šablono tekstinis dokumentas jūsų google diske, tame pačiame aplanke kur yra skaičiuoklė. Laukelyje „Šablonas“ atsiras nuoroda į šį dokumentą. Galima šabloną redaguoti pagal savo poreikius, tik reikia prisiminti, kad lentelė su temomis bus įkelta dokumento pabaigoje.

2 žingsnis. Mokinių atostogos ir pažintinės dienos

Skaičiuoklės kortelė „laisvadieniai“. Čia pteikta informacija naudotina kaip pavyzdys edukaciniais tikslais.

Kortelėje „laisvadieniai“ surašomos atostogų pradžios ir pabaigos datos bei šventinės dienos. Tarkim, kad tam tikrą dieną gali nebūti kurios nors pamokos vienai klasei (atvykę svečiai, koncertas ir pan.). Tokiu atveju, įrašius datą, stulpelyje „Dalykas / Klasė“ reikia pasirinkti dalyką (pradinukams) ar klasę (dalykininkams). Šios datos pamokos bus eliminuotos iš plano pasirinktai klasei. Jei laukelis yra tuščias, tuome atostogų datos galioja visoms klasėms.
Kultūrinės pažintinės dienos surašomos į atskirą lentelę.

3 žingsnis. Tvarkaraščio sudarymas

Skaičiuoklės kortelė „pamokos“. Čia pteikta informacija naudotina kaip pavyzdys edukaciniais tikslais.

Tvarkaraštis sudaromas kortelėje „pamokos“. Pirmiausia stulpelyje „Dalykas (klasė)“ reikia įrašyti mokinių grupės pavadinimą. Pradinukams tai būtų dalykas (Lietuvių kalba, Matematika ir t.t), o dalyko mokytojams - klasė ar grupė (6a, 6b ir pan.). Atitinkamos savaitės dienos stulpelyje įrašomas šiai klasei priskirtas pamokos numeris. Jeigu tam tikrą savaitės dieną klasė turi kelias pamokas, pamokų numeriai atskiriami kabliataškiu (;). Pamokoms, kurių numeriai naudojami tvarkaraštyje, turi būti įrašyti pamokos pradžios ir pabaigos laikai (kortelėje „informacija“). Pamokų numeriai negali dubliuotis tą pačią savaitės dieną. Kai sudarysite tvarkaraštį, stulpelyje „Pamokų skaičius metuose“ pamatysite kiek realių pamokų jūs turėsite per mokslo metus šioje klasėje.

4 žingsnis. Temų sąrašo sudarymas

Skaičiuoklės kurso temų sąrašo kortelė. Čia pteikta informacija naudotina kaip pavyzdys edukaciniais tikslais.

Skačiuoklės veikimo principas labai paprastas: surenkamos visos klasės pamokos per mokslo metus, į jas iš eilės sudedamos dalyko temos pagal sąrašą, atsižvelgiant į temai skirtų akademinių valandų kiekį, ir gautas rezultatas įkeliamas į dokumento lentelę ar į jūsų kalendorių. Taigi, šiame žingsnyje reikia sudaryti dėstomo kurso temų sąrašą. Pirmiausia sukurkite naują temų sąrašo kortelę. Meniu punkte „Teminiai planai“ nuspauskite „Nauja temų sąrašo kortelė“ ir įrašykite kurso pavadinimą. Atlikus šiuos veiksmus, bus sukurta nauja skaičiuoklės kortelė, kurioje galėsite surašyti kurso temas.

Kortelėje yra keli stulpeliai, būtini sėkmingam skaičiuoklės darbui. Pirmame A stulpelyje („Ak. valandos“) įrašoma kiek pamokų skiriama atitinkamai temai. Jei stulpelio laukelyje bus įrašytas 0 arba jis bus paliktas tuščias, tema bus praleista, t.y. neįtraukta į teminį planą. Į B stulpelį („Turinys“), įrašomi temų pavadinimai. C ir D stulpeliai skirti naudojamos literatūros puslapiams. Juose surašyta informacija bus pridėta prie temos pavadinimo, pvz., temos pavadinimas (vad. pusl. 6-7). Pilkas stulpelis atskiria skiltis, kurios bus oficialiame dokumente, o kurios - kalendoriuje. Pagal poreikį galima įterpti naujas skiltis arba ištrinti nereikalingas.

Štai čia ir vyksta tikras ugdymo proceso planavimas. Jūs laisvai galite koreguoti temų eiliškumą, sunkesnėm temom pridėti daugiau valandų, praleisti (ištrinti) nereikalingas temas, ten kur reikia įterpti atsiskaitymų, testų ar kartojimų pamokas. Rinkti temoms skirtą papildomą medžiagą. Kokią informaciją surašysite temų sąraše, tokią turėsite dokumente ar kalendoriuje.

5 žingsnis. Temų sąrašo priskyrimas klasei

Temų sąrašą klasei galima priskirti jau iš karto tik sukūrus sąrašo kortelę. Kortelės „pamokos“ stulpelyje „Temų sąrašai“ pasirinkite konkrečiai klasei skiriamą temų sąrašą. Kai tik tai padarysite, galėsite matyti kursui užbaigti reikalingą akademinių valandų skaičių, bei jo ir realaus pamokų kiekio skirtumą. Taigi, visada žinosite, kiek turite laisvų pamokų ar kiek temų reikėtų sujungti į vieną pamoką, jei pamokų trūksta.

6 žingsnis. Dokumento ir kalendoriaus generavimas

Kai jau visą sunkiausią darbą būsite atlikę (sudarę kurso temų sąrašą) liks tiktai nuspausti kelis mygtukus ir, atsipalaidavus, išgerti kavos.

Kortelėje „pamokos“ nuspaudus mėlyną mygtuką „TP“, skaičiuoklė sugeneruos teminių planų dokumentą pagal šabloną ir jį išsaugos Google diske. Stulpelyje „Dokumentas“ atsiras nuoroda į sugeneruotą dokumentą, pagal kurią galėsite dokumentą atidaryti ir redaguoti, išspausdinti, pasidalinti ar nusiųsti atsakingiems asmenims.

Nuspaudus geltoną mygtuką „Kal“, skaičiuoklė klasės kalendoriuje sukurs pamokų įvykius visiems mokslo metams. Jei netinka kalendoriaus spalva, pakeitus stulpelio „Kalendoriaus spalva“ foną, klasės kalendorius įgaus atitinkamą spalvą.

Mažas įspėjimas: Asmeninėse Google paskyrose yra nustatytas limitas kiek kartų per dieną skriptas gali kreiptis į atitinkamą paslaugą (šiuo atveju į kalendorių), todėl nereikėtų dažnai generuoti klasės kalendoriaus po kiekvieno mažo pakeitimo temų sąraše, pamokų tvarkaraštyje ar atostogose.

Kur galima įsigyti šį gėrį?

Skaičiuoklė platinama Google disko platformoje nemokamai tokia, kokia yra. Artimiausiu metu baigsime parengti seminarą apie teminių planų kūrimą, naudojantis šia skaičiuokle. Visi seminaro dalyviai gaus po kopiją. Arba atsiųskite el. laišką adresu erikas.stanys[eta]iktmokyklai[taškas]lt ir aš išsiųsiu jums skaičiuoklės kopiją. Taip darau, nes produktas dar ganėtinai „žalias“ ir intensyviau naudojant gali išlįsti kokių nors trūkumų, kuriuos reikės taisyti. Tokiu atveju turėsiu pranešti ir visiems, turintiems skaičiuoklės kopiją. Nė vienas reklaminis laiškas su mano žinia nebus išsiųstas jūsų adresu.

Su pagarba visiems mokytojams
Erikas Stanys

PLUGINS.JS_COMMENTS.PROVIDERS.DISQUS.COPYRIGHT