Individualios mokinio pažangos stebėjimo skaičiuoklė

Individualios mokinio pažangos stebėjimo skaičiuoklė iliustracija

Pristatome specializuotą Google skaičiuoklę, kuri jums leis sutaupyti laiko rašant žodinius vertinimus, sekti kiekvieno mokinio pažangą visų mokslo metų eigoje, matyti realius kiekvieno mokinio ir bendrus klasės gebėjimus bei pateikti tėvams tikslią informaciją apie jų vaiko mokymosi rezultatus.

Šis įrašas skiriamas pradinių klasių mokytojams. Ir pradėti jį noriu nuo citatos:

„Vertinant – rašant komentarą nepakanka parašyti tik vieną žodį (puiku, gerai, ar „nepadarei nė vienos klaidos“ – šie žodžiai nevartotini kaip komentarai). Reikia nurodyti konkrečius vaiko pasiekimus ir kokią jis padarė pažangą. Jeigu mokinys nepadarė nė vienos klaidos siūlome komentare parašyti tai, ką jis išmoko (pvz.: „skiri tikrinius daiktavardžius nuo bendrinių“, arba „moki parašyti vardus“). Jei mokinio rašto darbe yra klaidų, mokytoja komentare iš pradžių parašo ką jis išmoko, kas yra gerai, o tada aptariamos klaidos. Vadinasi, komentaras turėtų būti pozityvus, pripažįstantis atlikto darbo vertę, palaikantis vaiko pastangas gerai padaryti užduotį, jame turi atsispindėti visi nurodytieji vertinimo kriterijai; nurodytos taisytinos vietos, pasiūlyta, kaip galima būtų pagerinti darbą. („Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rekomendacijos“, Vilniaus miesto pradinių klasių metodinio būrelio svetainė

Pradinukų vertinimas lygiais vis dar išlieka problematiškas tiek mokytojo laiko sąnaudų, tiek tėvų gaunamos informacijos patikimumo, tiek pačio vertinimo objektyvumo prasme. Ar skaičiavote kiek laiko sugaištate kol, ištaisius 20-ies — 30-ies mokinių atliktus testus, įvykdote siūlomas panašias rekomendacijas ir kiekvienam mokiniui surašote žodinius vertinimus? Ar jums yra tekę pajusti atitinkamą jausmą, kai kelių valandų darbo rezultatai, surašyti į el. dienyną, staiga dingsta (dėl interneto ryšio nutrūkimo, dėl perdėto el. dienyno apkrovimo, ar dėl to, kad tiesiog pamiršote nuspausti mygtuką „Išsaugoti pažymius“)?

Net jei mokytojas išsamiai surašo kiekvienam mokiniui skirtus komentarus ir pastabas visuose atliktuose testuose, reikia papildomų įrankių ir dar daugiau laiko sąnaudų, norint apibendrinti sukauptą informaciją ir sekti individualią mokinio pažangą bei tiksliai žinoti jo gebėjimus. Pusmečio ar metų pabaigoje, kai visi mokiniai skirstomi į lygius, mokytojas neturi kuo remtis, iš ko būtų galima išvesti vidurkį. Kažkokio objektyvaus atskaitos vieneto, pagal kurį būtų galima spręsti apie visos klasės ar atskiro mokinio pažangą.

Mano įsitikinimu, pasiekimų vertinimas lygiais turėtų būti permąstytas, suteikta tinkama pagalba mokytojui. Geriausia būtų lygių visai atsisakyti, o vertinant mokinį, konkrečiai išvardyti, ką mokinys žino, geba, ir ką dar jis privalo išmokti. Kad konkrečius mokinio pasiekimus pedagogui fiksuoti būtų lengviau, popierizmas atimtų mažiau laiko, pakanka parengti paprasčiausius I – IV klasės programinių pasiekimų sąrašus.
Elena Marcelionienė, „Dar kartą apie vertinimą ir kaip pasirinkti vertinimo sistemą“, (Word dokumentas, Google kopija)

Pagrindiniu objektyvios informacijos apie mokinio gebėjimų lygį pradinėse klasėse išlieka patikrinamieji testai, kuriuose vaikai renka taškus, pupeles, riešutėlius ar giliukus. Noriu pasiūlyti skaičiuoklę, kuri jums leis sutaupyti daug laiko rašant žodinius vertinimus, lengvai sekti kiekvieno mokinio pažangą visų mokslo metų eigoje, matyti realius kiekvieno mokinio ir bendrus klasės gebėjimus bei pateikti tėvams labai tikslią informaciją apie jų vaiko mokymosi rezultatus.

Užpildytos skaičiuoklės pavyzdys. Atidaryti atskirame lange

Idėja, kurios pagrindu sukurta ši skaičiuoklė, labai paprasta. Kiekviena testo užduotis tikrina kažkurį mokinio gebėjimą. Kiekvienam gebėjimui apibūdinti naudojamos trys formuluotės: „Geba“, „Klysta“ ir „Negeba“. Pagal tai, kiek mokinys surinko taškų užduotyje ir kokį gebėjimą tikrino užduotis, į žodinio vertinimo tekstą įtraukiama atitinkama gebėjimo formuluotė. Taip suformuojamas išsamus žodinio vertinimo komentaras, kurį keliais mygtukų paspaudimais galima greitai perkopijuoti į el. dienyno vertinimo laukelį.

1 žingsnis. Sukurti skaičiuoklę savo Google diske

Pirmiausia sukurkite siūlomos skaičiuoklės savo kopiją. Pagal nutylėjimą, kopija išsaugoma šakniniame jūsų disko aplanke. Perkelkite ją į aplanką su tinkamu pavadinimu. Tai padaryti galima nuspaudus pilką aplanko ikonėlę, esančią šalia pavadinimo. Pirmą kartą paleidžiant skriptą, Googlas paprašys prieigos prie jūsų google disko. Spauskite „Tęsti“. Pasirinkite savo gmail paskyrą. Jums praneš, kad ši programa nepatvirtinta. Dialogo lange nuspauskite nuorodą „Išplėstiniai“ ir toliau „Eiti į Individualios mokinio pažangos stebėjimas (nesaugu)“.

2 žingsnis. Surašyti klasės duomenis

Užpildykite kortelę „Mokiniai“. Surašykite mokinius. Pirma rašykite vardą, tuomet bus tvarkingas kreipinys laiškuose tėvams. Kai pradėsite rašyti testų rezultatus, nebekeiskite mokinių eilės tvarkos. Kai mokslo metų eigoje ateina naujas mokinys, jį įrašykite į sąrašo galą. Niekur daugiau mokinių vardų rašyti nereikia. Surašykite mokinių tėvų el. pašto adresus. Tačiau prieš tai, geras tonas reikalauja pasiklausti ar pageidauja tėvai gauti el. laiškus iš jūsų. Jei testų rezultatus nori gauti abu tėvai (o dar močiutė ir senelis), el. pašto adresus atskirkite kableliu.

Kortelėje „Rezultatai“ surašykite mokymosi periodų datas. Pagal jas bus suskirstomi testai į periodus pusmečių ar trimestrų ataskaitose.

Mokyklos emblemos adresas - tai nuoroda į jūsų mokyklos emblemą internete (pasiklauskite savo mokyklos IT specialisto).

Viena skaičiuoklė tinka tik vienam dalykui. Todėl, kai surašysite visus klasės duomenis į kortelę „Mokiniai“, susikurkite analogiškas skaičiuokles ir kitiems dalykams, nuspauskite „Failas“ -> „Kurti kopiją…“

3 žingsnis. Surašyti testo rezultatus

Nuspauskite meniu „Pradinukų testai“ -> „Naujas testas“. Naujai sukurtoje kortelėje įrašykite testo atlikimo datą. Prieš surašant testų rezultatus mokytojas turėtų:

  • Nuspręsti kokius gebėjimus tikrins testo užduotys;
  • Surašyti gebėjimų formuluotes į kortelę „Gebėjimai“. Gebėjimo trumpas pavadinimas turi būti unikalus;
  • Testo užduotims pasirinkti iš sąrašo (bet ne rašyti patiems vėl) atitinkamus gebėjimus;
  • Įrašyti kiek taškų maksimaliai galima gauti už teisingai išspręstą užduotį.

Šiaip tai, kuo detaliau taisysite užduotis ir kuo labiau suskirstysite gautus taškus, tuo tikslesnį rezultatą gausite. Pavyzdžiui, jei keturiems matematikos veiksmams duodamas 1 taškas, o mokinys teisngai išsprendė tik vieną, tai ir įrašykite 0,25 taško.

4 žingsnis. Išsiųsti informaciją tėvams

Surašius visų mokinų rezultatus, nuspauskite „Pradinukų testai“ -> „Generuoti vertinimus“ -> „Testo numeris“.

Viskas. Dabar galite pasidžiaugti rezultatais. Juos peržiūrėti galite kortelėse „Rezultatai“ ir „Vertinimai“. Gebėjimų pasiskirstymą matysite kortelėje „Gebėjimai“. Jei gauti rezultatai tenkina ir vertinimų formuluotės tvarkingos, be gramatinių klaidų, galima išsiųsti laiškus tėvams: „Pradinukų testai“ -> „El. laiškai tėvams“ -> „Išsiųsti testo Nr. rezultatus“. Bus sugeneruotas ir išsiųstas laiškas kiekvieno vaiko tėvams.

Ir, galiausiai, atskirame naršyklės lange atidarykite el. dienyno puslapį. Sutampykite naršyklės langus taip, kad matytumėte abu. Ir naudokite magiškas klaviatūros mygtukų kombinacijas: Ctrl+C (nukopijuojam iš skaičiuoklės žodinį vertinimą) ir Ctrl+V (įkeliam žodinį vertinimą į dienyną).

Seminaras

Jei pageidaujate, mes pravesime seminarą jūsų mokykloje ir plačiau papasakosime apie Google disko bei kitų paslaugų naudojimą kasdieniame darbe ir išmokinsime naudotis šia skaičiuokle.

PLUGINS.JS_COMMENTS.PROVIDERS.DISQUS.COPYRIGHT