background

Seminaras

Ugdymo proceso planavimas naudojant google skaičiuoklę

Anotacija

Programa suteikia mokytojams žinių, kaip, naudojantis Google teikiamomis nemokamomis paslaugomis, organizuoti ugdymo proceso planavimą ir vykdymą, rinkti ir kaupti mokomąją medžiagą bei optimizuoti pasiruošimo pamokoms procesą.

Programos tikslas

Suteikti pedagogams trumpalaikių teminių planų kūrimo įrankį, bei supažindinti kaip juo naudotis.

Programos uždaviniai

Supažindinti mokytojus su šiuolaikinių informacinių technologijų galimybėmis, leidžiančiomis kaupti ir tvarkyti duomenis, planuoti ugdymo procesą bei lanksčiai reaguoti į pasikeitimus ugdymo proceso eigoje.

Tikslinė grupė

Pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo mokyklų pedagogai

Trukmė

6 valandos

Rengėjas

Dalia Stanienė
Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja
tel. +370 679 84331

Techninės priemonės

Multimedijos įranga; Kiekvienam dalyviui bus reikalingas kompiuteris su interneto prieiga; Dalyviai turi turėti Google pašto paskyras (@gmail.com), arba mokykloje, kurioje jie dirba, įdiegta G-Suite For Education paslauga.

Jei pageidaujate seminaro jūsų mokykloje

skambinkite rengėjui arba rašykite